• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Przegląd technologii stosowanych w budownictwie.

Generalnie na temat kotłów grzewczych nie wiadomo nam nazbyt dużo, a gdy nadchodzi do ich kupna okazuje się, że tak w samej rzeczy nie wiemy nic. W szeregu przypadków też nie zdajemy sobie sprawę z tego, że Kotły z podajnikiem są różne oraz istnieje dużo ich podziałów. Naczelna klasyfikacja kotłów dotyczy funkcji jakie pełnią i tak wyróżnia się kotły jednofunkcyjne oraz urządzenia kotłowe dwufunkcyjne. Wolno również wziąć pod uwagę podział dotyczący tego, czy istnieje szansa odprowadzania spalin oraz czerpania powietrza do spalania. Wyróżnia się w takim razie urządzenia, jakie mają przegródkę otwartą oraz grzejniki aluminiowe, których komora jest zamknięta. Ze względu na sprawność urządzenia kotłowego wolno rozróżniać te, których wartość ta przekracza 100% (kotły kondensacyjne), oraz kotły schematyczne, których sprawność nie przekracza wartości 100%. Jeśli chodzi o sposób montażu i instalacji urządzenia mówi się o kotłach wiszących i stojących – musisz posiadać sklep instalacyjny. Mówiąc o typach kotłów grzewczych należy także wspomnieć o tym, że różnią się one wymaganiami dotyczącymi paliwa.

1. Znajdź więcej

2. Kliknij

3. Dowiedz się więcej

4. Przejrzyj

5. Przejdź do strony Przegląd technologii stosowanych w budownictwie.

Categories: Usługi

Comments are closed.